Hem Om Rolf

FOTONA.­SE
rolfKatten Freja
39Här är foton och anteckningar om både stort och smått.


äldre nyare
Söndag 191012
Hög arbetsbelastning och bristande stöd
Söndag 191208


Lördag 191207

Diskurspartiklar


Fredag 191206

Sofisterna

Ensam eller själv?


Torsdag 191205

Årets första julbord


Onsdag 191204

63
Tillsammans med juristen Catharina Ekdahl,
etikprofessor Susanne Wigorts Yngvesson,
konstnären Morten Andenæs och fotografen
Åsa Sjöström kommer samtalet ta upp frågor
som vem man får och borde fotografera,
samt vilka frågor som uppstår när bilderna cirkulerar
och publiceras. Samtalet leds av Louise Wolthers,
forskare och curator på Hasselbladstiftelsen
som bland annat lett forskningsprojektet WATCHED!.


Tisdag 191203

Efter en fråga sätter man frågetecken och efter ett påstående punkt. Enkelt nog, men dessvärre finns mellanting: Regeringen kan nog inte låta bli att fråga sig hur den ska hålla samman mandatperioden ut. Eller med något annan ordföljd: Regeringen kan nog inte låta bli att fråga sig hur ska den hålla samman mandatperioden ut. Är detta frågor eller påståenden? I båda fallen har vi att göra med det som kallas indirekt fråga. Själva frågan kommer i en bisats, medan den överordnade satsen, Regeringen kan nog inte låta bli att fråga sig, är ett typiskt påstående.


Måndag 191202

"V2-ordföljd är ett lingvistiskt begrepp för ett ordföljdssystem där predikatsverbet i regel måste komma på andra plats bland leden i en sats, med första platsen i satsen reserverad för det tema som man vill topikalisera (framhäva). Svenskan är ett tydligt exempel på ett V2-språk, även om några få typer av satser, till exempel inledande konditionala bisatser utan om, är undantag från regeln. Alla germanska språk förutom engelska är V2-språk. Bland icke-germanska språk är V2-ordföljd mer sällsynt, även om den används i till exempel kashmiri. Den grundläggande ordföljden i svenskan är SVO, dvs subjekt-predikatsverb-(direkt) objekt. Det är den som gäller i "neutrala" påståendesatser, till exempel Olle (subjekt) ser (predikatsverb) Håkans bil (direkt objekt). Vill man frångå neutraliteten och genom ordföljden framhäva (topikalisera) ett visst annat satsled än subjektet genom att inleda satsen med detta medför V2-regeln att subjektet måste komma efter predikatsverbet ("omvänd ordföljd") i stället för före, eftersom predikatsverbet annars skulle bli tredje satsled. Förutom framhävda objekt och predikatsverb kan en sats inledas med adverbial (som i sig kan vara en sats (bisats)). Samma omvändning av ordföljden inträffar då." WIKIPEDIA


Söndag 191201

62

När skrivs de/dem?

"Reglerna för formellt skriftspråk är inte enkla, men begripliga. De när pronomenet är subjekt: de träffade sina vänner. Dem som objekt: vi träffade dem. För konstruktionen de som råder valfrihet när de kan ses både som objekt i huvudsatsen och som del av subjektet i bisats: vi träffade de/dem som blivit antagna. När de är bestämd artikel ska det alltid vara de, också i objektsställning: vi träffade de nya studenterna."


Lördag 191130
Fredag 191129
Torsdag 191128
Onsdag 191127
Tisdag 191126
Måndag 191125
Söndag 191124

Stinknäva som fått för sig att börja blomma utanför vårt hus. Taskigt namn kan man tycka. Jag lät bli att lukta på den.
Geranium robertianum L. 61


Lördag 191123

Inhandlade spiskummin idag samt bytte batteri på bilen.

"Spiskummin, även romersk kummin och egyptisk kummin[1], (Cuminum cyminum) är en krydda som är vanlig i det indiska, det egyptiska, det libanesiska och det mexikanska köket. Den ingår i kryddblandningar som curry, garam masala och tacokryddmix. Den är också en viktig ingrediens i chili con carne." WIKIPEDIA


Fredag 191122

Kajsa Grytts fyrtioårsfest på Musikens hus i Majorna. 57 57 59-2 60


Torsdag 191121

Surbrunnsgatan


Onsdag 191120

Göran Greider pratade trädgård för hortikulturens vänner. Jag köpte hans bok: En av dessa morgnar ska du stiga upp sjungande. 54

Och jag fick den signerad med blomma och gran 53
r

Tisdag 191119

Vår tid är nu, på svtplay.


Måndag 191118

5-sekundersregeln


Söndag 191117

Trypofobi, ett tämligen nytt begrepp, ordet skapades 2005. Hålskräck.


Lördag 191116

Sannegårdshamnen 51


Fredag 191115

Amerikaskjulet 50


Torsdag 191114

Origo, expeditionsfartyget. Lindholmshamnen 52


Onsdag 191113

Foto från buss 47

48


Tisdag 191112

49


äldre nyare