FOTONA.SE

FOTONATUR  SE
SE FOTONATUR

// Rolf

 

Wikipedia: “Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort. Den spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också enbart syfta på biosfären. Ibland avser natur enbart idén om den av människan orörda miljön i form av växter, djur, landformer etc. Natur avser även inre egenskaper som bestämmer ett beteende och ändamål i någon eller något (“sakens natur”). Det är ett begrepp som har tolkats och definierats sedan antiken i olika sammanhang, och har genomgått flera betydelseförskjutningar och därmed blivit mångtydigt och ideologiskt laddat.

Huskatt, bondkatt (husis bondis)

Citronfjäril Gonepteryx rhamni

Stiknäva

Stinknäva, Geranium robertianum

Stiknäva

Dahlia Dahlia Asteraceae