Välj en sida

FOTONA.SE

SE FOTONA

Skulpturer i Göteborg, återgivna med viss konstnärlig frihet

Göteborgsoperan

Venus Hemlighet finns till höger om entrén. Det är inte alla som lägger märke till den skulpturen när de besöker operan.

Karin Boye

utanför stadsbiblioteket

Karin Boye

Kopparmärra

Som inte alls är en märr

Karl IX:s ryttarstaty (Kopparmärra)

Poseidon

om han vore längre och smalare

Charles Felix Lindberg

med blommor bakom ryggen

Charles Felix Lindberg

John Ericsson

John Ericsson

Pistolknut

Non-violence

FOTON
I
KRONOLOGISK ORDNING

A

J

B

J